HỆ THỐNG CHI NHÁNH

CHI NHÁNH 1

Hẻm 188 Số 539 Lô R Đoàn Văn Bơ P9 Q4

CHI NHÁNH 2

809W1 Đoàn Văn Bơ P10 Q4 (cuối hẻm 199 Hoàng Diệu)